Unik karta av dag och natt i realtid runt om i världen

Världens tider

Jordklotet är uppdelat i tidszoner. I Europa gäller Centraleuropeisk tid eller Central European Time (bland annat svensk tid) förkortat CET eller MET, Östeuropeisk tid eller Eastern European Time förkortat EET och Västeuropeisk tid eller Western European Time förkortat WET. Nollmeridianen 0° går igenom Greenwich (en stadsdel i sydöstra London) och definierar datumlinjen. Tidigare namnet för tidsangivelser Greenwich Mean Time (GMT) numera är ersatt av Universal Time, Coordinated (UTC).
Tidsformat anges på två olika sätt - 12-timmarsvisning och 24-timmarsvisning. Vid 12-timmarsvisning läggs till AM eller PM i slutet. AM betyder tid från kl. 12 på natten till kl. 12 på middagen. PM betyder tid från kl. 12 på middagen till kl. 12 på natten.
Post meridiem, PM, är latin för 'efter middag' (alltså eftermiddag) och används i vissa språk och länder för att ange att ett klockslag tillhör dygnets andra hälft, från middag till midnatt. Klockan "6 PM" betyder sålunda klockan sex på kvällen (18.00). PM motsvaras på svenska av förkortningen e.m. (eftermiddag). Motsatsen heter AM (ante meridiem), och är latin för 'Före middag' och till exempel om den är "6 AM" betyder det att den är klockan sex på morgonen (06.00).
Wikipedia

Världens tidszoner

ACST - Australia Central Time, AEST - Australia Eastern Time, AHST - Alaska-Hawaii Std Time, AKST - Alaska Time, AST - Atlantic Time, AWST - Australia Western Time, AMST - Amazon Time, BRAST - Brazilian Acre Time, - Brazilian Eastern Time, BRST - Brazilian Time, BRWST - Brazilian Western Time, BST - British Time, CCT - China Coastal Time, CET - Central Europe Time (bland annat Sverige), CLST - Chile Santiago, CST - North America Central Time, EAT - East Africa Time, EET - Eastern Europe Time, EG-EET - Egypt Cairo Time, EST - Eastern Time, FST - Falkland Islands, GRST - Greenland Time, EGRST - Greenland Time, ICT - Bangkok Time, IST - Israel Time, JOG - YogYakarta Indonesia Time, JST - Japan Time, MST - Mountain Time, MX-CST - Mexico Central Time, MX-MST - Mexico Mountain Time, MX-PST - Mexico Pacific Time, NZT - New Zealand Time, NST - Newfoundland Time, PST - Pacific Time, R1T - Russia Time 1, R2T - Russia Moscow Time, SAST - Australian South Standard Time, USZ10 - Russia Magadan Time, USZ4 - Russia Ekaterinburg Time, USZ5 - Russia Omsk Time, USZ6 - Russia Krasnoyarsk Time, USZ7 - Russia Irkutsk Time, USZ8 - Russia Yakutsk Time, USZ9 - Russia Vladivostok Time, UYT - Uruguay Standard Time, WAT - Namiba Windhoek Time, WET - Western Europe Time, WST - Western Samoa Time.
 Startsida

Lägg muspekaren över en världsdel. Du får aktuell tid och namnet på tidszonen. Klicka en gång för att få fram tiden på kartan.
Jämför gärna med UTC eller svensk tiden överst till höger på sidan.

Datum för att ställa om klockan till sommartider (CEST) och vintertider (CET)

I de europeiska länderna utom Island och Ryssland gäller sommartid mellan den sista söndagen i mars och den sista söndagen i oktober. I mars flyttas klockan fram en timme från kl 2:00 till kl 3:00 och i oktober flyttas klockan tillbaka en timme - från kl 3:00 till kl 2:00. Övergången sker alltid nattetid mellan lördag och söndag. Vintertid är den tid då sommartid inte gäller och tiden inte är förskjuten i förhållande till normaltiden.