Vandringskarta över världen

Aktivera eller inaktivera GPS och A-GPS

Tryck på GPS ikonen på kartan högt upp till vänster. Röd markering ska visa din position på kartan. Kartan ska vara låst till din position. Aktivera satellitbaserad GPS. Vid en bra GPS mottagning, kan en positionsnoggrannhet ner mot cirka 3 m uppnås.
Inaktivera satellitbaserad GPS och A-GPS. Tryck på GPS ikonen på kartan. Röd markering ska försvinna.

Tips för att hitta mindre, dock vackra vandringsleder. Ställ kartan på Outdoors och ställ zoom på 11.


Positionsnoggrannhet: inte definierad [m]
Höjd: inte definierad [m]
Noggrannhet av höjden: inte definierad [m]
Riktning (kurs): inte definierad [°]
Hastighet: inte definierad [km/h]
Real Time Web Analytics